Innkalling til årsmøte 20. mars 2018

Det innkalles til ordinært årsmøte i Lillestrøm Topphåndball tirsdag 20. mars 2018, kl 19.00, i kantina i Skedsmohallen.

Skrevet av Lillestrøm Topphåndball

Til medlemmene

 

Det innkalles til ordinært årsmøte i Lillestrøm Topphåndball tirsdag 20. mars 2018, kl 19.00, i kantina i Skedsmohallen.

Innkomne forslag må være styret i hende senest 6. mars 2018.

 

Saker til behandling:

 

            Sak 1   Konstituering

            Sak 2   Årsberetning 2017

            Sak 3   Regnskap 2017

            Sak 4   Budsjett 2018

            Sak 5   Kontingenter sesongen 2018-2019

            Sak 6   Valg

            Sak 7   Eventuelt – innmeldte saker

 

Med vennlig hilsen
for styret,

Hege Pedersen,
Leder