Nytt lydanlegg i Skedsmohallen

Nytt lydanlegg er på plass i Skedsmohallen. Godt samarbeid mellom de tre klubbene; Lillestrøm håndballklubb, Lillestrøm Topphåndball og Romerike Ravens, som alle har sin hjemmearena i Skedsmohallen, har gitt nytt lydanlegg i hallen. Dette vil gjøre hallen enda mer attraktiv både for arrangører og besøkende.

Bak f.v. Svein Strømberg, sportssjef i Romerike Ravens, Johan Martin Stav Driftsansvarlig, Skedsmohallen/Lillestrøm kommune.
Foran f.v. Lars Erik Aas, daglig leder i Lillestrøm håndballklubb og Kristian Kvanvik Eriksen, Lillestrøm Topphåndbal
l.

Samarbeidet i seg selv er unikt og gjenspeiler fremtiden for håndballmiljøet i Lillestrøm og på Romerike. Sammen har vi stor tro på fremtiden, og samarbeidet videre sier Svein Strømberg, sportssjef i Romerike Ravens.

Skedsmohallen ble bygget tidlig på 80-tallet, og mange av fasilitetene er utdaterte, deriblant lydanlegget. Sammen med Lillestrøm kommune har håndballmiljøet i Skedsmohallen fått på plass et nytt lydanlegg i Skedsmohallen. Det er montert 14 høyttalere, noe som skaper en god lyd, og gir en akustikk i hallen. Det borger for topp stemning både på kamp og trening i Skedsmohallen fremover.

Vi hadde imidlertid ikke klart dette uten Lokalbidraget fra Lillestrømbanken og fra Sparebankstiftelsen DNB som er med på å finansiere dette. Vi har også mottatt et viktig bidrag fra Akershus Energi. Uten disse støttespillerne hadde vi ikke fått dette til. Lillestrøm kommune har også vært positive til prosjektet hele veien og klubbene setter stor pris på samarbeidet med kommunen.

Det er opp mot et par tusen brukere av anlegget i Skedsmohallen. I tillegg kommer tusenvis av tilskuere til alle arrangementer. Vårt felles ønske er å overbringe lydanlegget til kommunen etter at det er montert, slik at det sikres vedlikehold og tilgjengelighet for alle brukerne av Skedsmohallen, sier initiativtaker og pådriver for prosjektet Lars Erik Aas, daglig leder i Lillestrøm håndballklubb

Det har det vært viktig for oss å bruke det lokale næringslivet, så det er ikke tilfeldig at det er Audiens Norge AS lokalisert på Skedsmokorset som ble valgt som leverandør av anlegget.

På vegne av innendørsidrettene i Lillestrøm kommune som er brukere av Skedsmohallen, er vi stolte av å kunne tilby alle brukerne av hallen et nytt lydanlegg som vi sammen vil få glede av i mange år, sier Kristian Kvanvik Eriksen.

Bærekraftig samarbeid
De tre klubbene har satt fokus på bærekraft og jobber tett sammen for å skape et bedre nærmiljø gjennom å sitt håndballtilbud både på bredde- og toppnivå. Håndball er en livslang idrett og klubbene ønsker gjennom sitt tilbud å bidra å nå FN’s bærekratsmål som god helse og livskvalitet, likestilling mellom kjønnene, mindre ulikhet, fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner og ikke minst har de etablert et godt samarbeid for å nå målene.