Informasjon via SPOND

Info fra styret til aktive medlemmer vil f.o.m i år 2021 komme via SPOND.
Dette gjelder bla. info om årsmøtet og liknande.

Hvis du er medlem av LTH og ikke har tilgang til SPOND.
Ta kontakt via mail: web@lth.no