Innkalling til Årsmøte

LTH avholder Årsmøte torsdag 23. mars klokken 19.00 i Skedsmohallen. Forslag til saker må være oss i hende senest to uker før årsmøtet, dvs. 9. mars. Forslag kan sendes til: post@lth.no