Oksen inn på landsen!

Juniorgutta (LM 94) skal ha sin neste samling i Skien fra 1. – 4. desember og dyret fra Toten, Egil Holmstad er tatt ut. Samlingen ledes av Junior-trener Johan Zanotti og Ole Martin Viken og er en fellessamling med U-gutta (LM96).

Vi gratulerer, og ønsker lykke til!

Se hele uttaket her.